Rachel's Letter to her future husband

As what I have promised on my previous post "It all started with a status update..." here is the letter of my friend - Rachel to his future husband. This is currently in Filipino but I'll do my best to translate in in English on my next entry.Pangako


Pangako na mananatili akong tapat malayo ka man o malapit.

pangako na hindi ako magpapakita ng kahinaan sa pagsubok na mas lubos mong kailangan ng kalakasan

Hindi ako magiging iyakin dahil alam kong ikaw ang magpapasaya sa akin

Pangako na makakasama mo ako sa hirap at ginhawa

Ikaw ang una at huloi kong mamahalin

Pangako na hindi ka man perpekto sa kanilang paningin, tiningnan pa rin kitang nagniningning

Hindi mo man maibigay sa akin ang buwan at bituin, buwan-buwan naman kitang titingalain

Pangako na mabungin man ang ating mga ngipin, iyo pa ring mapagmammasdan matatamis kong ngiti

Hindi man maging kasing ganda nila Romeo at Juliet ang ating love story, ayos lang ang mahalaga ikaw at ako ay may love story

Pangako na tayong dalawa ay sasamba lamang sa iisang siya - si Hesus

kahit mawalan na tayo ng panlasa, sabay pa rin nating babalikan ang matatamis nating ala-ala

Pangako na mawala man ang aking pandinig, patuloy ko pa ring diringgin ang iyong mga himig

At pangako na kahit na hindi na tayo kasing guwapo't ganda, malakas at masigla tulad ng dati, mamahalin pa rin kita kagaya ng dati.

Post a Comment

We are also on Facebook!

Choose your topic!