There’s no point in crying over spilled milk. Nakainom ka naman. Nasarapan ka naman. Hindi mo nga lang naubos, pero ang importante, natikman mo, napatid ang uhaw mo at nasatisfy ka.


Post a Comment

We are also on Facebook!

Choose your topic!