Kahit Ilang Beses


Kahit Ilang beses mo pang sabihin na "sanay na akong masaktan", hindi mo maikakaila sa sarili mo na nasasaktan ka pa rin.
Kahit ilang beses mo pang sabihin na "sanay na akong mag-isa", hindi mo maitatago ang katotohanan na umaasa  ka pa rin na sana may makatagpo kang makakasama.
Kahit ilang beses mo pang sabihin na "hindi na ako umaasa", sa likod ng bawat ngiti ay ang pusong patuloy na nangungulila.
Ayos lang ako dahil mas pinili kong magpakatanga para sa isang pag-ibig na lumuha man ako ng dugo ay di ko makukuha. 

Post a Comment

We are also on Facebook!

Choose your topic!