Parang BulaPARANG BULA

Minsan parang bula na gusto mo na lang maglaho
Upang hindi makita ng iba nakatagong 
kirot sa puso
Maging parang ibon na sa himpapawid ay malaya
Walang anumang kalungkutang iniinda
Pilit mang sabihin na ikaw ay masaya
Pilit ding kumakawala ang luha 
sa iyong mga mata
Bakit di mo na lang aminin na nasasaktan ka?
Kung sabagay, para saan pa nga ba?
Paghihirap mo ay walang kabuluhan
Di ka nga niya magawang sulyapan man lamang
Bakit ba pilit kang nagpapakatanga
Sa isang taong may kasama ng iba?
Bakit pilit pinagsisiksikan ang sarili 
Gayong siya ay may iba ng napili?
Kailan iwawagayway ang puting bandila?
Kailan mo sasabihing 'ayaw ko na'?
Subukan mong palayain ang pusong pagod na
Subukan mong tanggapin pagmamahal 
mula sa iba
Hayaan ang sarili na makadama 
ng tunay na ligaya
Nang sa gayo'y may maibahagi ka sa iba

Please Consider liking Ulikba Diaries by NocturnalSaint for updates of our travel adventures, tips and recommendations. Please also consider donating for the maintenance of this website.

 
Follow my social meadia accounts using the handle @NocturnalSaint


Post a Comment

We are also on Facebook!

Choose your topic!