Kasawian Ang Kahihinatnan
[Kasawian ang kahihinatnan]

Paano palalayain ang isang pusong nakulong sa isang damdaming sa kanya ay umalipin?
Pilit mang sabihing ikaw ay pagod na.
Pilit mang isigaw na ikaw ay suko na.
Bakit ayaw pa rin matinag sa pag-asang kasawian lang din ang kahihinatnan?
Ano ba ang gamot sa pagpapakatanga?
Paano gigising sa isang panaginip na puno ng ilusyon?
Bakit ba ang tigas ng ulo mo?
Hanggang kailan ka magkakaganito?
Kailan mo gagamitin ang isip at di lang puro puso?
Kailan ka matututo?
Kailan mo tatanggapin ang totoo?
Walang kayo at kailan man hindi magkakaroon kahit itaga mo pa sa bato.


#NocturnalSaint #UlikbaDiaries #BiyaherongNoypi #NeverStopExploring

Please Consider liking Ulikba Diaries by NocturnalSaint for updates of our travel adventures, tips and recommendations. Please also consider donating for the maintenance of this website.

 
Follow my social meadia accounts using the handle @NocturnalSaint


Post a Comment

We are also on Facebook!

Choose your topic!